.

Styret for musÚet:

Svein    H°iden   
Bj°rnar  Holmedal   
Trond Pladsen 

 

Normisjon eier museet.