Utstillingen

Inneholder informasjon om Hans Nielsen Hauges liv og virke. Den inneholder en god del digitalt materiale som også finnes på våre nettsider. Utstillingen tar for seg hans oppvekst og bakgrunn og familiens historie på Rolvsøy. Videre omfatter den oversikt over hans brede virksomhet innenfor åndsliv, samfunns-engasjement og gründer-virksomhet. Utstillingen presenterer også 1700-tallets Norge og det samfunnet Hauge vokste opp i.

Besøkssenteret og utstillingen innvies torsdag 22. april for inviterte gjester. Helgen 23. – 25. april er det åpent for publikum. 12.00 – 17.00 alle dager.

X