Ressurs­personer til Hauge­arrangement

Foredragsholdere og andre som kan formidle aktuelt stoff om Hans Nielsen Hauge. Listen er utarbeidet av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold v/Boe Johannes Hermansen – bojohermansen@gmail.com tlf. 99 61 28 22. (Oppdatert pr. 07.12.20) Ragnar Andersen, Sarpsborg. Pensj. prest og forsker, dr. Aktuelle foredragstema: «Hauges kristendomssyn», «Brytninger etter Hauges tid»,…

X