Haugiansk samfunnsansvar

Av Truls Liland, avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen) Den haugianske bevegelsen var en viktig forløper for de store folkebevegelsene i Norge på 1800-tallet. Dessuten var den en viktig bidragsyter i en tidlig fase av industrialiseringen av landet. Men det er også mye som tyder på at haugianerne var…

X