Nye informasjons­tavler avduket

Styret for Hauge 2021 har jobbet for å få på plass to nye informasjonstavler ved Museet Hauges Minde. 16. desember foresto ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, avdukingen. Det er Legatet for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse som har bekostet tavlene. Tavlene har tekst og bilder på begge sider, og gir…

X