Sara Oust – ei foregangs­kvinne i Østerdalen

Hvordan var kvinnesynet til Hans Nielsen Hauge og den haugianske bevegelsen, og hvordan praktiserte de dette? Her kan du høre hva Linda Haukland har å berette om Sara Oust – ei belest og lærd jente driver gruvedrift, kastes i fengsel og blir en lederskikkelse både i troen og praktisk liv…

X