Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven

– Det en stor forskjell på å være inspirert av arven etter Hauge og det å «kuppe» ham, påminner Truls Liland. Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel? Av Truls Liland, avdelingsleder ved Hauge School of Managment, NLA…

X