Kan Hans Nielsen Hauge fortsatt inspirere oss?

Hauge lærte folk å tenke selv og ikke bare stole blindt på prester og andre autoriteter, sier Kjell Magne Bondevik, leder av den nasjonale komiteen for Hauge-jubileet i en kronikk i Aftenposten. 3. april er det 250 år siden lekpredikant og samfunnsbygger Hans Nielsen Hauge ble født. Dette markeres med…

X