Utstillingen

Det nye besøkssenteret presenterer flere sider av Hans Nielsen Hauges liv og virke. Utstillingen tar for seg hans oppvekst og bakgrunn og familiens historie på Rolvsøy. Videre omfatter den oversikt over hans brede virksomhet innenfor åndsliv, samfunnsengasjement og gründervirksomhet. Utstillingen presenterer også 1700-tallets Norge og det samfunnet Hauge vokste opp i., med en omfattende tidslinje montert utendørs, og inne kan de ulike reisene til Hauge utforskes i detalj.

Hauges fødehjem med 1700-talls-interiør kan besøkes som en del av utstillingen.
X