Informasjon om besøkssenteret

Torsdag 3. juni 2021 åpner et nytt besøkssenter og ny utstilling om Hauge. Det ligger i det hvite bygget vegg i vegg med Hauges fødehjem, Hauges Minde. Besøkssenteret vil etter hvert annonsere sine åpningstider. I tillegg vil det være mulig for grupper å bestille guidede omvisninger på ønskede tider.

Utstillingen

Inneholder informasjon om Hans Nielsen Hauges liv og virke. Den inneholder en god del digitalt materiale som også finnes på våre nettsider. Utstillingen tar for seg hans oppvekst og bakgrunn og familiens historie på Rolvsøy. Videre omfatter den oversikt over hans brede virksomhet innenfor åndsliv, samfunns-engasjement og gründer-virksomhet. Utstillingen presenterer også 1700-tallets Norge og det […]
Les mer

Skrivestue

I tillegg til utstillinger i første og andre etasje i besøkssenteret inneholder andre etasje også et rom som kan brukes som skrivestue for studenter og stipendiater. Der vil det også være en del Hauge-litteratur. Dette rommet kan også benyttes til mindre møter.
Les mer

Foredrag

I selve hoved-utstillingen vil det også være rom for folkemøter, foredrag og mindre konserter.
Les mer

Salg

I tilknytning til utstillingen vil det være enkel servering og mulighet for å få kjøpt ulike gjenstander og litteratur knyttet til Hauge.
Les mer

Adkomst

Besøkssenteret har tilrettelagt adkomst for bevegelseshemmede samt tilgang til HC-toalett. Informasjon om besøkssenteret frem til det åpner 22. april, og er åpent for publikum 23. – 25. april 2021: post@haugesminde.no
Les mer

X