Adkomst

Besøkssenteret har tilrettelagt adkomst for bevegelseshemmede samt tilgang til HC-toalett. Informasjon om besøkssenteret frem til det åpner 22. april, og er åpent for publikum 23. – 25. april 2021: post@haugesminde.no

Skrivestue

I tillegg til utstillinger i første og andre etasje i besøkssenteret inneholder andre etasje også et rom som kan brukes som skrivestue for studenter og stipendiater. Der vil det også være en del Hauge-litteratur. Dette rommet kan også benyttes til mindre møter.

Utstillingen

Inneholder informasjon om Hans Nielsen Hauges liv og virke. Den inneholder en god del digitalt materiale som også finnes på våre nettsider. Utstillingen tar for seg hans oppvekst og bakgrunn og familiens historie på Rolvsøy. Videre omfatter den oversikt over hans brede virksomhet innenfor åndsliv, samfunns-engasjement og gründer-virksomhet. Utstillingen presenterer…

X