Nye informasjonstavler avduket

Styret for Hauge 2021 har jobbet for å få på plass to nye informasjonstavler ved Museet Hauges Minde. 16. desember foresto ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, avdukingen. Det er Legatet for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse som har bekostet tavlene. Tavlene har tekst og bilder på begge sider, og gir…

Haugiansk samfunnsansvar

Av Truls Liland, avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen) Den haugianske bevegelsen var en viktig forløper for de store folkebevegelsene i Norge på 1800-tallet. Dessuten var den en viktig bidragsyter i en tidlig fase av industrialiseringen av landet. Men det er også mye som tyder på at haugianerne var…

Ressurs-personer til Hauge-arrangement

Foredragsholdere og andre som kan formidle aktuelt stoff om Hans Nielsen Hauge. Listen er utarbeidet av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold v/Boe Johannes Hermansen – bojohermansen@gmail.com tlf. 99 61 28 22. (Oppdatert pr. 07.12.20) Ragnar Andersen, Sarpsborg. Pensj. prest og forsker, dr. Aktuelle foredragstema: «Hauges kristendomssyn», «Brytninger etter Hauges tid»,…

X