Jubileums­konferanse om Hans Nielsen Hauge på Facebook

Tema: Ropet fra fortida! Svaret fra nåtida! Konferansen skjer døgnet rundt fra lørdag 3. april til lørdag 10. april på : Facebooksiden Hans Nielsen Hauge: Artikler m.m Facebookgruppa Hans Nielsen Hauge: Samtaler og diskusjon 3. april 1771 ble Hans Nielsen Hauge født. I anledning 250-årsjubileet arrangeres en konferanse på Facebook.…

Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven

– Det en stor forskjell på å være inspirert av arven etter Hauge og det å «kuppe» ham, påminner Truls Liland. Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel? Av Truls Liland, avdelingsleder ved Hauge School of Managment, NLA…

Sara Oust – ei foregangs­kvinne i Østerdalen

Hvordan var kvinnesynet til Hans Nielsen Hauge og den haugianske bevegelsen, og hvordan praktiserte de dette? Her kan du høre hva Linda Haukland har å berette om Sara Oust – ei belest og lærd jente driver gruvedrift, kastes i fengsel og blir en lederskikkelse både i troen og praktisk liv…

Jubileum for Hauges testamente

Det er 200 år siden Hans Nielsen Hauge skreiv sitt testamente, med særlig omsorg for at etterfølgerne skulle bevare sin kristne identitet og særpreg. Året 2021 kommer til å handle mye om Hans Nielsen Hauge. Ikke bare er det 250 år siden han blei født. Det er også 200 år…

Fredrikstad hedrer Hans Nielsen Hauge med plass i sentrum

Enstemmig vedtak i kultur- og miljøutvalget 26. januar: Flesketorget får navn etter slaktersvennen Hans Nielsen Hauge. Flesketorvet kommer til å bli døpt om til Hans Nielsen Hauges plass, – og navneskiftet er trolig klart før jubileumsfeiringen i år. Politikerne i kultur- og miljøutvalget vedtok å hedre Hans Nielsen Hauge ved…

Nye informasjons­tavler avduket

Styret for Hauge 2021 har jobbet for å få på plass to nye informasjonstavler ved Museet Hauges Minde. 16. desember foresto ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, avdukingen. Det er Legatet for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse som har bekostet tavlene. Tavlene har tekst og bilder på begge sider, og gir…

Haugiansk samfunnsansvar

Av Truls Liland, avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen) Den haugianske bevegelsen var en viktig forløper for de store folkebevegelsene i Norge på 1800-tallet. Dessuten var den en viktig bidragsyter i en tidlig fase av industrialiseringen av landet. Men det er også mye som tyder på at haugianerne var…

Ressurs­personer til Hauge­arrangement

Foredragsholdere og andre som kan formidle aktuelt stoff om Hans Nielsen Hauge. Listen er utarbeidet av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold v/Boe Johannes Hermansen – bojohermansen@gmail.com tlf. 99 61 28 22. (Oppdatert pr. 07.12.20) Ragnar Andersen, Sarpsborg. Pensj. prest og forsker, dr. Aktuelle foredragstema: «Hauges kristendomssyn», «Brytninger etter Hauges tid»,…

X