november, 2021

22nov(nov 22)09.3023(nov 23)15.30Faghistorisk Hauge-seminarHistoriefaggruppa ved Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til seminar i Bø i Telemark.

Arrangementdetaljer

Sidan slutten av 1800-talet har folk forska på «Ildprofeten frå Tune», og historiografien blir stadig meir omfangsrik. Eit jubileum må opne for nye perspektiv! Historiefaggruppa ved USN inviterer derfor til haugeseminar 22. – 23. november ved studiestad Bø i Telemark.

Les mer om seminaret her.

Vi satsar på eit fagseminar som kan skje fysisk ved USN studiestad Bø i Telemark, to timar med tog frå Oslo. Seminaret vil strekke seg over to dagar, og er opent for den historieinteresserte allmenta, studentar og fagfolk.

Vi kjem til å ha eit særleg skule- og lesehistorisk perspektiv på haugianismen i vårt seminar. Vidare er vi interesserte i å sjå nærmare på haugerørsla i den politiske kulturen. Vi ønskjer ikkje minst at seminaret kan skape rom for å dele funn frå fersk forsking på den pietistisk-puritanske lekmannsrørsla.

Velkomen til Bø i november!

Program

Følgjande fagfolk skal halde innlegg i Bø (Merk! Titlane har status som «førebels»):

 • Kristian Holen Nymark, USN: Ideologiske skillelinjer og politiske konfliktarenaer mellom haugianere og liberale bønder i tiårene etter 1814
 • Merete Roos, USN: Hans Nielsen Hauge, undervisning og opplysning
 • Arne Bugge Amundsen, UiO: Hauge før og etter Anton Christian Bang
 • Eli Morken Farstad, USN: Haugerørsla i norske lokalsamfunns politiske kultur før 1850
 • Trond Nordby, UiO: Sosial kontekstualisering
 • Mona Ringvej: I Hans Nielsen Hauges fotspor? Hvordan kunne Marcus Thrane mobilisere 30 000 medlemmer til aktivt foreningsliv? 
 • Nils Gilje, UiB: Hans Nielsen Hauge – mellom karisma og mystikk
 • Kristin Norseth, MF: «Fromhet styrker rikene.» Hans Nielsen Hauge, kirken og teologien
 • Jostein Garcia de Presno, HiVolda: Er det den konfliktskapende eller fredssøkende Hauge som bør feires?
 • Bjørg Selnes Seland, UiA: Haugebevegelsens kvinner: historiografisk blikk på forskning og formidling
 • Svein Ivar Langhelle, UiS: Haugianisme og modernisering: Drøfting med utgangspunkt i Stavanger amt
 • Helje Kringlebotn Sødal, UiA, i samarbeid med bispedømma Telemark, Agder og Tunsberg: Ble kirkens store rebell stueren? Om relasjonen mellom Hauge og kirken, før og nå

Arrangementet er i regi av faggruppe for historie ved USN Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og har fått stønad frå Stiftelsen Fritt Ord.

Mer

Tid

22 (Mandag) 09.30 - 23 (Tirsdag) 15.30

Lokasjon

A. O. Vinje auditorium, Bø Telemark

Arrangementet holdes av

X