Historien

Historien om Hans Nielsen Hauge

Et avsnitt eller to som kjapt tar for seg historien til Hans Nielsen Hauge, som belyser de ulike aspektene mtp. samfunnskritikk, gründervirksomhet, feminisme og det åndelige.

Under har vi samlet noen tekster som belyser både de generelle og de unike aspektene ved Hans Nielsen Hauges liv.

Samfunnskritisk forkynner og gründer

Hans Nielsen Hauge – samfunnskritisk forkynner og gründer Hans Nielsen Hauge vokste opp på slutten av 1700-tallet som en fattig, ulærd bondesønn, i et skarpt klassedelt samfunn med utbredt fattigdom og et eneveldig diktatur. Det var en tid med store samfunnsforandringer. Den industrielle revolusjon åpnet nye muligheter til å livnære befolkningen. Den amerikanske og den franske revolusjon varslet mer demokratiske styreformer. Opplysningstiden spredte kunnskaper til folk. Bondeopprør over hele Europa, også i Norge, viste at folk ville ha forandring. Skrevet av: Arve Negaard Hauge …
Les mer

Hauges enorme betydning

Hauges enorme betydning Det er sagt og skrevet mye om Hans Nielsens Hauges (1771-1824) enorme betydning. Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Rolvsøy slik: ”Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie”. Kirkehistoriker Einar Molland sier: ”Hauge er den enkeltmann som har hatt størst innflytelse på vårt kirkeliv etter reformasjonen”. Hvordan kunne Hauge få en slik betydning? Skrevet av: Boe Johannes Hermansen Først publisert i programbladet til Hans Nielsen Hauge-musikalen i 2017. Åndsopplevelsen bak plogen ute på åkeren 5. april 1796 – …
Les mer

En annerledes feminisme

En annerledes feminisme Hans Nielsen Hauge startet Norges første kvinnemobilisering etter sin kallsopplevelse i 1796. Den var snarere motivert av misjonsiver og fattigdomsbekjempelse enn av kampen for kvinners rettigheter. Skrevet av: Linda Helen Haukland Stipendiat Nord universitet Først publisert i programbladet for Hans Nielsen Hauge-musikalen fra 2017 At Hans Nielsen Hauges kallsopplevelse i 1796 fikk store konsekvenser for landets utvikling, er velkjent. Men at en tredjedel av dem han sendte ut for å holde oppbyggelse på gårdene var unge og eldre, handikappede, fattige og også bemidlede …
Les mer

Han påvirket Norgeshistorien

Han påvirket Norgeshistorien Når teaterstykket om Hans Nielsen Hauge spilles i Gamlebyen, så er dette en hyllest til en av de personer i Fredrikstad som i størst grad har påvirket Norgeshistorien. Både religonshistorien, samfunnet i vid forstand og næringslivet ble påvirket i stor grad av mannen som ble født i Rolvsøy. Det er skrevet mange bøker om Hauge. Framstillingen i denne artikkelen er i stor grad bygd på materialet til journalist Dag Kullerud. Hans Nielsen Hauge var ingen glad gutt da han vokste …
Les mer

Hauges kristendom

En praktisk orientert kristendom De fleste forbinder med rette Hans Nielsen Hauge med utviklingen av den kristne lekmannsbevegelsen i Norge. Langt flere enn dem som selv var en del av lekmannsbevegelsen, forsto betydningen av det han gjorde på dette området. Den berømte danske kritikeren og litteraturviteren Georg Brandes hadde stor innflytelse på skandinavisk litteratur og kulturliv fra 1870-årene og fremover. Han tilhørte ikke på noen måte den kristne lekmannsbevegelsen, men skrev likevel at selv om kristendommen offisielt ble innført i Norge …
Les mer

X