Historien om Hans Nielsen Hauge

Historien om Hans Nielsen Hauge

Under har vi samlet noen tekster som belyser både de generelle og de unike aspektene ved Hans Nielsen Hauges liv.

Samfunnskritisk forkynner og gründer

Hans Nielsen Hauge – samfunnskritisk forkynner og gründerHans Nielsen Hauge vokste opp på slutten av 1700-tallet som en fattig, ulærd bondesønn, i et skarpt klassedelt samfunn med utbredt fattigdom og et eneveldig diktatur. Det var en tid med store samfunnsforandringer. Den industrielle revolusjon åpnet nye muligheter til å livnære befolkningen. Den amerikanske og den franske revolusjon varslet mer demokratiske styreformer. Opplysningstiden spredte kunnskaper til folk. Bondeopprør over hele Europa, også i Norge, viste at folk ville ha forandring.Skrevet av:Arve NegaardHauge …
Les mer

Hauges enorme betydning

Hauges enorme betydningDet er sagt og skrevet mye om Hans Nielsens Hauges (1771-1824) enorme betydning. Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Rolvsøy slik: ”Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie”.Kirkehistoriker Einar Molland sier: ”Hauge er den enkeltmann som har hatt størst innflytelse på vårt kirkeliv etter reformasjonen”.Hvordan kunne Hauge få en slik betydning?Skrevet av:Boe Johannes HermansenFørst publisert i programbladet til Hans Nielsen Hauge-musikalen i 2017.Åndsopplevelsen bak plogen ute på åkeren 5. april 1796 – …
Les mer

En annerledes feminisme

En annerledes feminismeHans Nielsen Hauge startet Norges første kvinnemobilisering etter sin kallsopplevelse i 1796. Den var snarere motivert av misjonsiver og fattigdomsbekjempelse enn av kampen for kvinners rettigheter.Skrevet av:Linda Helen HauklandStipendiat Nord universitetFørst publisert i programbladet for Hans Nielsen Hauge-musikalen fra 2017At Hans Nielsen Hauges kallsopplevelse i 1796 fikk store konsekvenser for landets utvikling, er velkjent. Men at en tredjedel av dem han sendte ut for å holde oppbyggelse på gårdene var unge og eldre, handikappede, fattige og også bemidlede …
Les mer

Han påvirket Norgeshistorien

Han påvirket NorgeshistorienNår teaterstykket om Hans Nielsen Hauge spilles i Gamlebyen, så er dette en hyllest til en av de personer i Fredrikstad som i størst grad har påvirket Norgeshistorien. Både religonshistorien, samfunnet i vid forstand og næringslivet ble påvirket i stor grad av mannen som ble født i Rolvsøy.Det er skrevet mange bøker om Hauge. Framstillingen i denne artikkelen er i stor grad bygd på materialet til journalist Dag Kullerud.Hans Nielsen Hauge var ingen glad gutt da han vokste …
Les mer

5B: Røttene til det moderne Norge

Tilbake til oversikten RØTTENE TIL DET MODERNE NORGE Kongeriget Norge er et frit, uafhendeligt og udeleligt rige, forenet med Sverige under een Konge. Dets regjeringsform er indskrenket og arvelig monarkisk. §99 Ingen må fængsles uden i Lovbestemte tilfelder. § 100 Trykkefrihed bør finde Sted … Frimodige Yttringer ere Enhver tilladte.– NORGES GRUNNLOV 1814 «Eidsvoll 1814», viser Riksforsamlingen i 1814, malt 1882–1885 av Oscar Wergeland (1844–1910) . Under Eidsvoll-forsamlingen i 1814 deltok det flere haugianere og flere av de verdiene som ble nedfelt i Grunnloven kom …
Les mer

X