Om oss

Om foreningen Hauge 2021

I 2021 er det 250 år siden Hauge ble født. Planleggingen av det nasjonale 250-års jubileet er i full gang. Foreningen Hauge 2021, med utgangspunkt i Fredrikstad, har tatt initiativet til feiringen. I tillegg er det dannet en nasjonal rådgivende komite som ledes av Kjell Magne Bondevik.

Organisasjonen Hauge 2021 har tatt initiativet til en nasjonal feiring med utvikling av nytt besøkssenter på fødestedet Hauges Minde i Fredrikstad, utstilling, bok-utgivelse og flere jubileumsarrangementer. Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Kulturminnefondet, Opplysningsvesenets fond, Stiftelsen UNI og Sparebank-stiftelsen Østfold Akershus (Sp1) er noen som allerede har gitt støtte til flere av prosjektene.

Styret i Hauge 2021 består av en bredt sammensatt gruppe med representanter fra Hauges Minde og Normisjon, som eier besøkssenteret/museet, Høyskolen i Østfold, Fredrikstad kirkelig fellesråd, Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold og teaterprodusenten Kulturværste.

I styret sitter Svein Høiden(styreleder), Arve Negaard, Aase Furali, Boe Johannes Hermansen, Jo Edvardsen og Hans-P. Thøgersen

Rådgivende nasjonal komité:

Kjell Magne BondevikLeder
Harald StanghelleForfatter, kommentator
Kristin Gunleiksrud RaaumLeder av Kirkerådet
Atle SommerfeldtBiskop i Borg
Elise Bjørnebekk-WaagenStortingsrepresentant Arbeiderpartiet
Tage PettersenStortingsrepresentant Høyre
Per Olaf LundteigenStortingsrepresentant Senterpartiet
Linda HauklandForsker, forfatter og fylkesråd
Øystein HolteLeder Haugeinstituttet
Tonje KristensenFylkesråd kultur og mangfold Viken
Jon Ivar NygårdOrdfører Fredrikstad
Arne SyltaHauge Business Network
Erhard HermansenNorges Kristne Råd
Svein GranerudNormisjon sentralt
Per SævikForretningsmann/tidl. politiker
Svein HøidenLeder Hauge 2021

X