Minnemynt til Hauge-jubileet

Norges Bank gir 3. april ut en 20-krone minnemynt for å markere at det er 250 år siden lekpredikanten og samfunnsreformatoren Hans Nielsen Hauge ble født. Hør intervju med sentralbaksjef Øystein Olsen. Jubileumsmotivet «15 000 km» er utformet av billedkunstner Håkon Anton Fagerås. Motivet viser Hauge som leser og som…

Bli med å strikke Haugevotten

Nå kan du strikke Haugevotten etter en helt fersk jubileumsoppskrift! Votten er full av symbolikk, og forteller historien om Hans Nielsen Hauge på en vakker og nøysom måte. Haugevotten er et dele- og restegarns-prosjekt etter en ide av Sigrun Haaland, designer og spesialpedagog i firmaet KongleDesign i Haugesund. Margun Pettersen…

Vil du strikke Hauge-sokken?

Strikkeglade over heile Noreg vert no utfordra til å skape Hauge-sokken i Hauge-året 2021. Vi inviterer med dette alle strikkeglade til å delta i strikkekonkurranse i samband med 250-årsmarkeringa for Hans Nilsen Hauge. Vi ønskjer å få fram Hauge-sokken som eit symbol på arven etter Hans Nilsen Hauge, korleis han…

Kan Hans Nielsen Hauge fortsatt inspirere oss?

Hauge lærte folk å tenke selv og ikke bare stole blindt på prester og andre autoriteter, sier Kjell Magne Bondevik, leder av den nasjonale komiteen for Hauge-jubileet i en kronikk i Aftenposten. 3. april er det 250 år siden lekpredikant og samfunnsbygger Hans Nielsen Hauge ble født. Dette markeres med…

«Saltmannen» som forandret Norge

Ny bok om Hauge for grunnskolen av Ivar Skippervold og Jan Egil Løvdahl. I boka blir elevene kjent med Hauges liv, hans samtid før 1814, og hans gründervirksomhet som eksemplifiseres ved saltutvinningen i 1809 da mangel på salt og mel skapte hungersnød i Norge. Boksa er på 56 sider og…

Jubileums­konferanse om Hans Nielsen Hauge på Facebook

Tema: Ropet fra fortida! Svaret fra nåtida! Konferansen skjer døgnet rundt fra lørdag 3. april til lørdag 10. april på : Facebooksiden Hans Nielsen Hauge: Artikler m.m Facebookgruppa Hans Nielsen Hauge: Samtaler og diskusjon 3. april 1771 ble Hans Nielsen Hauge født. I anledning 250-årsjubileet arrangeres en konferanse på Facebook.…

Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven

– Det en stor forskjell på å være inspirert av arven etter Hauge og det å «kuppe» ham, påminner Truls Liland. Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel? Av Truls Liland, avdelingsleder ved Hauge School of Managment, NLA…

Sara Oust – ei foregangs­kvinne i Østerdalen

Hvordan var kvinnesynet til Hans Nielsen Hauge og den haugianske bevegelsen, og hvordan praktiserte de dette? Her kan du høre hva Linda Haukland har å berette om Sara Oust – ei belest og lærd jente driver gruvedrift, kastes i fengsel og blir en lederskikkelse både i troen og praktisk liv…

Jubileum for Hauges testamente

Det er 200 år siden Hans Nielsen Hauge skreiv sitt testamente, med særlig omsorg for at etterfølgerne skulle bevare sin kristne identitet og særpreg. Året 2021 kommer til å handle mye om Hans Nielsen Hauge. Ikke bare er det 250 år siden han blei født. Det er også 200 år…

X