Jubileum for Hauges testamente

Det er 200 år siden Hans Nielsen Hauge skreiv sitt testamente, med særlig omsorg for at etterfølgerne skulle bevare sin kristne identitet og særpreg. Året 2021 kommer til å handle mye om Hans Nielsen Hauge. Ikke bare er det 250 år siden han blei født. Det er også 200 år…

Fredrikstad hedrer Hans Nielsen Hauge med plass i sentrum

Enstemmig vedtak i kultur- og miljøutvalget 26. januar: Flesketorget får navn etter slaktersvennen Hans Nielsen Hauge. Flesketorvet kommer til å bli døpt om til Hans Nielsen Hauges plass, – og navneskiftet er trolig klart før jubileumsfeiringen i år. Politikerne i kultur- og miljøutvalget vedtok å hedre Hans Nielsen Hauge ved…

Nye informasjons­tavler avduket

Styret for Hauge 2021 har jobbet for å få på plass to nye informasjonstavler ved Museet Hauges Minde. 16. desember foresto ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, avdukingen. Det er Legatet for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse som har bekostet tavlene. Tavlene har tekst og bilder på begge sider, og gir…

Haugiansk samfunnsansvar

Av Truls Liland, avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen) Den haugianske bevegelsen var en viktig forløper for de store folkebevegelsene i Norge på 1800-tallet. Dessuten var den en viktig bidragsyter i en tidlig fase av industrialiseringen av landet. Men det er også mye som tyder på at haugianerne var…

Ressurs­personer til Hauge­arrangement

Foredragsholdere og andre som kan formidle aktuelt stoff om Hans Nielsen Hauge. Listen er utarbeidet av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold v/Boe Johannes Hermansen – bojohermansen@gmail.com tlf. 99 61 28 22. (Oppdatert pr. 07.12.20) Ragnar Andersen, Sarpsborg. Pensj. prest og forsker, dr. Aktuelle foredragstema: «Hauges kristendomssyn», «Brytninger etter Hauges tid»,…

Adkomst

Besøkssenteret har tilrettelagt adkomst for bevegelseshemmede samt tilgang til HC-toalett. Informasjon om besøkssenteret frem til det åpner 22. april, og er åpent for publikum 23. – 25. april 2021: post@haugesminde.no

X