Hauge 2021 Logo.Hauge 2021

Hans Nielsen Hauges vandringer

Fra 1796 til 1804

Benytt navigasjonen til venstre, eller trykk på pila nedenfor, for å se en oversikt over Hans Nielsen Hauges omfattende vandringer mellom 1796 og 1804.

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.
Artboard 2 Artboard 2

Hauge Gård

Rygge

Christiania

1796

1 2

Hans Nielsen Hauge er 25 år og har sett åpenbaringen. 5 juni er han ferdig med sitt første manus «Betraktning over Verdens Daarlighed» og han vil reise til Christinia for å få trykket boka.

Antagelig blir han rodd over over Glomma til den gamle Kongeveien. Går til Eidet. Han tar av fra Kongeveien i Rygge og besøker sin tremenning Peder Andersen.

Etter besøket går han tilbake til Kongeveien og derfra til Christiania. Etter noen dager går Hauge hjem til Rolvsøy.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.
Artboard 2 Artboard 2

Hauge Gård

Christiania

Drammen

1797 #1

1 2

I slutten av februar drar Hauge ut på sin første lengre Østlandstur.

Han går fra Rolvsøy til Moss og videre til Christiania.

Derfra går han til Asker og Lier og videre til Drammen hvor han har oppbyggelse hos sin venn Mats T. Møller. Fra Drammen seiler han til Fredrikstad.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.
Artboard 2 Artboard 2

Hauge Gård

Holmestrand

Kongsberg

1797 #2

1 2

På sommeren reiser Hauge til Holmestrand og vandrer rundt i Jarlsberg grevskap hvor han snakker med folk og deler ut sine skrifter.

Han går så til Drammen og videre til Kongsberg. Etter noen uker reiser han hjem til Fredrikstad. Fra Fredrikstad er det rundt fem kilometer å gå hjem til Rolvsøy. Sommer og høst dette året går Hauge rundt i deler av Østfold, blant annet til Berg og gården Sørbrøden.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Hauge Gård

Christiania

Romerike

Hedmark

Nannestad

1798 #1

1 2

Ny tur til Christiana i februar og videre til Romerike og Hedmark.

I Nannestad forbyr presten ham å holde møter. Han går blant annet innom gårdene Røhne, Søberg og Dæhlin. I mars kommer han tilbake til gården i Rolvsøy.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Grønland

Sagene

Kuskebakken

1798 #2

1

På sommeren går han igjen til Christiania sammen med sin unge venn Christian Nielsen Bærøe.

De holder møter både på Grønland, Sagene og Kuskebakken. Under dette oppholdet, på sommeren, blir Hauge to ganger arrestert.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Hauge Gård

Drammen

Bergen

Hauges betraktning:Her var folk minst fordervet av stats og forfengelighet. Noen ungdommer oppførte seg pøbelaktig, forfulgte ham med grovheter og kastet sten. Strilene kom dårlig ut: «En stor del av dem levede næsten som halve Dyr i enn naturlig Raaheds Tilstand.» De hadde verken lyst til å dyrke jorden, sitt hjerte eller sin forstand. (HNH:23)

Stavanger

Kristiansand

Hauges betraktning:Folket mellom Stavanger og Kristiansand hadde liten lyst til åndelig beskjeftigelse, men mer til ondskap, gevinst og sanselige fornøyelser. (HNH:23)

Gjerpen

Eiker

1798 #3

1 2 3

Til tross for beskjed fra fogden i Moss og Fredrikstad om å holde seg i ro i Rolvsøy, drar Hauge ut på nye reiser.

For ikke å bli tatt reiser han sjøveien fra Fredrikstad til Drammen, deretter til Bergen.

I november går ferden med båt fra Bergen til Stavanger før han går til fots til Kristiansand hvor han kommer 10. desember.

Han går så kystveien til Gjerpen og videre til Drammen og så til Eiker.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Drammen

Hauge gård

Hedmark

Eiker

Kongsberg

1799 #1

På nyåret reiser Hauge fra Drammen og hjem til Rolvsøy. Men bare for en kort periode. De tre første månedene i 1799 reiser han rundt i Drammen-distriktet samt i Hedmark. Da han kommer hjem ligger det mange brev fra venner i Bergen som ber ham om å komme tilbake.

1

7.april drar han fra Rolvsøy, først til Drammen. I Eiker blir han arrestert av lensmann Jens Gram , men ble satt fri av byfogd Jonas Collett i Kongsberg.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Kongsberg

Flesberg

Rollag

Hauges betraktning fra Numedalen og Hallingdal:Tarvelighet var meget alminnelig, den utartet ofte til egennytte. Mange var henfalne til drukkenskap.

Veggli

Bjønnov

Hardanger

Hauges betraktning:Tarverlige og overtroiske, men noen skarpsindige. (HNH:24)

Bergen

1799 #2

1 2

Hans Nielsen Hauge går videre oppover Numedalen, til Flesberg og så til Rollag. På Veggli anholdes han av lensmann Thorstein Knutsson som forteller at tilreisende lekpredikanter var lyst «varg i veum». Hans går videre og kommer til lensmannsgården Bakke der han møter brødrene Tellef og Ole Bache.

Fra Bjønnov går han på ski over fjellet til Hardanger. På en strekning på syv mil hvor det eneste livet han møter er noen reinsdyr. Fra Hardanger går turen til Bergen.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Bergen

Sunnfjord

Nordfjord

Hauges betraktning fra Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre:Flere beleste mennesker og det hersket noen kultur, fasthet og vennlighet.

Sunnmøre

Nordmøre

Trondheim

Hauges betraktning:Trondheim by: Lysten på stats var alt for høy. Mange sysselsatte forstand og hjerte med det unødvendige. (HNH:29)

Trondheim stift: Kultiverte og tenksomme mennesker. Mer passende klesdrakt, ikke grove strileklær, ei heller forgjengelig fjas. Banning og drukkenskap var de mest åpenbare laster.

1799 #3

1

Fra Bergen drar han til Trondheim med følgende reiserute: Sunnfjord-Nordfjord- Sunnmøre-Nordmøre- Trøndelag. Kilder har sagt at reisen fra Bergen blir gjennomført på tre uker, delvis med båt, delvis til fots. Han når Trondheim i begynnelser av august. Hensikten med besøket er først og fremst å få trykket opp flere bøker. 23 desember møter han i retten sammen med 36 vitner. Julaften tilbringer han i rådhusarresten i byen sammen med Lars Olsen Hemstad.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Trondheim

Øyer

Gudbrandsdalen

Hedmark

Christiania

Hauge Gård

1800 #1

1 2

I mars kommer Hauge ut av tukthuset i Trondheim og går da over fjellet til Øyer.

Derfra går han gjennom Gudbrandsdalen til Hedmark. Tidlig i april har Hauge kommet til Christiania og derfra vandrer han hjem til Rolvsøy. Her får han beskjed om at hans kjære søster Anne er død.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Fredrikstad

Helsingør

København

1800 #2

1

På vårparten 1800 seiler Hauge fra Fredrikstad til Helsingør i Danmark og derfra vandrer han til København (Roskilde) hvor flere trykkerier er i gang med å trykke hans bøker. Det er antatt at 60 000 Hauge-bøker trykkes i København denne sommeren. Turen går så til Roskilde for å se nærmere på en papirmølle. I månedsskiftet oktober/november seiler Hauge fra Helsingør til Fredrikstad.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Fredrikstad

Eiker

Christiania

1800 #3

1

Etter et kort opphold går turen til Eiker for å se på mulighetene for å anlegge en mølle der. (Mølla blir etter hvert et haugiansk senter). Han reiser til Fredrikstad, men etter et opphold her legger han ut på en reise rundt i Christiania distrikt hvor han holder samlinger og underviser i jordbruk og gårdsdrift.

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Christiania

Stange

Hedmark

Lillehammer

Gausdal

Biri

Hadeland

Bagn

Vang i Valdres

Lærdal

Voss

Bergen

1800 #4

1 2 3

Neste reise har følgende rute (fra november 1800): Christiania – Stange – Vang – Hedmark – Lillehammer – Fåberg – Gausdal

Ruten fortsatt med: Biri – Land – Hadeland – Begnadalen – Bagn – Reinli – Bruflat – Tonsåen – Nordre Aurdal - Svennes - Skrautvål – Vestre Slidre – Vang i Valdres

Ruten fortsatt med: Nystuen – Maristuen – Lærdal – Gudvangen – Voss – Bergen. Etter flere vandringer i Hedmark og Oppland ender han julaften 1800 opp i Ådal.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Ådalen

Ringerike

Eiker Papirmølle

Hemsedal

Hol

Filefjell

Voss

Bergen

1801 #1

1 2 3

På nyåret går Hans Nielsen Hauge fra Ådalen, langs Sperillen til Ringerike og videre til Eiker papirmølle. Deretter opp til Hemsedal hvor det venter en slitsom skitur til Hol.

Han kommer til Hol hvor lensmannen vil arrestere ham. Foran 300 mennesker sier Hauge at det er hans plikt å følge lensmannen. På lensmannsgården Sundre får han både hvilt seg og sovet ut i arresten. Han vandrer en tid rundt på gårdene i området.

Han går over høyden til Filefjell og derfra til Voss i mars. Derfra vandrer han postveien til lands og videre med båt til Bergen hvor han 9. juli får sitt borgerskap. Hauge kjøper seg en jekt, «Haabet», for 480 riksdaler. Han reiser deretter langs kysten og kjøper og selger fisk.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Bergen

Surndal

Meldal

Trondheim

1801 #2

1

På slutten av året legger han ut på en lang vandringsferd fra Bergen til Trondheim. Han kommer til Surndal rett før jul og derfra til Meldal og videre til Trondheim.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Trondheim

Lensvik

Kyrksæterøra

Hitra

Helgelandskysten

Namdalen

Hauges betraktning fra Namdalen og Brynje prestegjeld:Syntes han best om. Her var det både beleste og tenkende bønder.

1802 #1

1 2

Hauge kommer til Trondheim rett over nyttår. Videre reiser han til Lensvik, over fjellet til Snillfjord og Kyrksæterøra.

Derfra går turen til Hitra hvor jekta «Haabeth» ligger og i februar går ferden videre langs Helgelandskysten. «Haabeth» går i april til Namdalen hvor han handler med fisk før turen går sørover tilbake til Trondheim.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Trondheim

Meldal

Jølster

Førde

Eivindsvik

Bergen

1802 #2

1

I Trondheim blir han arrestert, men får bare noen formaninger før han får passet tilbake og går videre sørover; Skaun, Orkdal, Meldal, Jøster, Førde, Eivindvik og Lindås ved Bergen hvor hans venner er veldig glade for å se ham tilbake. Der har butikken gått godt og Hauge er i stand til å kjøpe gården Valsen for 5 500 riksdaler, en betydelig sum.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Bergen

Voss

Aurland

Sogndal

Luster

Lærdal

Hemsedal

Hol

Nore og Uvdal

1802 #3

1 2 3

I august går reisen videre til Voss, nordover til Aurland hvor han får båtskyss til Sogndal.

Han går videre til fots til Indre Sogn og med båt til Luster hvor han samler flere tusen mennesker utendørs i en av de største bygdevekkelsene som Hauge gjennomfører.

Så vandrer han videre gjennom Lærdal Hallingdal – Hemsedal – Hol – Ål og Gol, over fjellet til Dagali til Nore og Uvdal.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Nore og Uvdal

Eiker Papirmølle

Drammen

Rolvsøy

Tønsberg

Gjerpen

Ulefoss

Tveit

Avaldsnes

Bergen

1802 #4

1 2 3

Deretter går han til Eiker papirmølle før han 4 september går innom Drammen på vei til Rolvsøy.

Senhøsten seiler han fra Fredrikstad til Vallø saltverk i Tønsberg, videre til Gjerpen og til Ulefoss. På Tveit ble det et sammenstøt med sogneprest Bremer og det går så langt at Bremer spyttet Hauge i ansiktet.

Etter flere oppbyggelser i Telemark får han båtskyss til Avaldsnes før han via både land og havn kommer til Bergen i slutten av november.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Bergen

Trondheim

Gjeslingene

1803 #1

1 2

På nyåret reiser Hauge med varer, ikke minst korn, til Trondheim. I nord var det stor mangel på korn.

Han reiser til Gjeslingene fiskevær i Ytre Namdal og derfra returnerer jektene med fisk til Bergen, mens Hauge blir igjen i området.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Mo i Rana

Saltdalen

Hauges betraktning fra Saltdalen:Her fant Hauge «de mest slettænkende Mennesker, jeg har forefundet i Norge, der ei alene var fattige paa Formuer, men også på Menneskekjærlighed; thie enskjønt jeg ingen Ting begjærede uden Mat og Hus mot betaling, saa var det dog mange, som ganske nægtede mig disse Livets første Nødvendigheter».

Lenger nord syntes han langt mindre om folk. Han «fik ikke engang Lov til at sidde paa en stol om natten».

Løvøya

Bardu

Hauges betraktning fra Saltdalen:Her fant Hauge «de mest slettænkende Mennesker, jeg har forefundet i Norge, der ei alene var fattige paa Formuer, men også på Menneskekjærlighed; thie enskjønt jeg ingen Ting begjærede uden Mat og Hus mot betaling, saa var det dog mange, som ganske nægtede mig disse Livets første Nødvendigheter».

Tromsø

1803 #2

1 2

Han kommer til Nord i Rana hvor det er så fattig at han må spise barkebrød fordi det ikke finnes annen mat. I Mo i Rana diskuterer han ideen om å starte et jernverk. Deretter går han på ski, 16 mil, til Saltdalen, delvis i snøstorm. I Løvøy i Steigen mener Hauge at det kan etableres et handelssted.

Hans Nielsen Hauge reiser nå videre nordover, helt til Bardu, så til Tromsø før han drar sørover igjen.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Trondheim

Dovre

Eiker Papirmølle

Rolvsøy

1803 #3

1

I august kommer han til Trondheim før han tar landeveien sørover over Dovre. Så går han til Eiker papirmølle og videre hjem til Østfold.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Rolvsøy

Tønsberg

Gjerpen

Bygland

Fennefossen

Kristiansand

1803 #4

1

Senhøsten legger han igjen ut på en lang reise. Via Tønsberg og Gjerpen til Bygland og kommer til Fennefoss i november hvor han, med venner, anlegger en papirmølle. Deretter drar Hauge til Kristiansand.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Kristiansand

Egersund

Jæren

Avaldnes

Bergen

1804 #1

1

Hauge kommer til Kristiansand på nyåret. Turen går så til Egersund, videre til Jæren og deretter Stavanger. Så seiler han via Avaldsnes til Bergen hvor han kommer i mars.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Bergen

Sunnfjord

Strudshavn

Kristiansand

1804 #2

1 2

I april reiser han til Sunnfjord hvor han medvirker i flere forretninger. Ut på sommeren reiser han, sammen med sin svoger Johan L. Loose til Strudshavn for å kjøpe en landeiendom på Askøy.

11 juli reiser Hauge med jekten «Forsøg» fra Bergen med kurs for Kristiansand.

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Horsens

Kolding

København

Helsingør

1804 #3

1

Derfra seiler han til Horsens i Danmark og videre til Kolding før han endelig kommer til København. Så går han til fots til Helsingør før han seiler med en jekt til Halden og går hjem til Rolvsøy.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

Rolvsøy

Eiker Papirmølle

Christiania rådstue

1804 #4

1 2

Han blir ikke lenge i ro og går rundt i Østfold før han igjen vender nesa mot Eiker papirmølle.

24. oktober arresteres Hauge av lensmann Jens Gram og 22. november fraktes han til Christiania rådstue hvor han fengsles. Det blir starten på et langt fengselsopphold. Vandringene er over.
Gå til starten igjen?

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.